Te interesa

Itinerarios - Formación

22.23. Itinerario V. Metodología y didáctica de la Formación en materia de Animación juvenil.

Formació tècnica especialitzada per al personal tècnic de la Xarxa Jove

Aquest Itinerari està adreçat als equips de professorat de les escoles d’animació juvenil reconegudes per l’IVAJ, per tal de facilitar instruments didàctics per treballar continguts transversals dels mòduls de formació dels cursos MAT i DAT.

FEBRER 2023

Delegat de prevenció. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violència.
Dates:
Febrer 2023
Modalitat: Plataforma en línia de l'IVAJ

MARÇ 2023

Ferraments digitals per dinamitzar la formació no presencial als cursos de formació en animació juvenil
Dates:
Març 2023
Modalitat: Plataforma en línia de l'IVAJ