Web Content Display

Preguntas frecuentes - Carnet Jove

Aquí se recogen las preguntas más frecuentes en materia de Carnet Jove que hasta ahora ha recibido y contestado el IVAJ y que posiblemente sean las mismas que puedan plantearse otros nuevos usuarios. Las preguntas se contestan de manera escueta proporcionando, siempre que sea posible, algún tipo de enlace donde pueda ampliarse la respuesta con información relacionada.

Carnet Jove

¿Qué es?

Es un programa para jóvenes entre 14 y 30 años (ambos incluidos), que facilita su acceso a descuentos y ventajas de carácter cultural, deportivo, recreativo, consumo, transporte y similiares, 

Se desarrolla conjuntamente con el resto de comunidades autónomas y con más de 40 países de Europa que conforman la Asociación Europea del Carnet Jove (EYCA).

¿Qué características tiene?

 • Es una tarjeta que identifica a la persona joven
 • Vale para 2 años. 
 • La modalidad tarjeta clásica tiene integrado el Carnet de Alberguista

Vale 8,40 € y tiene algunas exenciones y bonificaciones.

+ info

Quines modalitats hi ha?

2 modalitats: targeta clàssica i targeta financera.

Com puc tindre-ho?

 • La targeta clàssica pots sol·licitar-la en les oficines de l'IVAJ, amb cita prèvia (instruccions), o en alguns ajuntaments (mapa ajuntaments). Necessites:

- El teu document d'identitat.

- El formulari de sol·licitud (disponible en el web).

- El justificant del pagament de 8,40 €. Si tens dret a alguna bonificació o exempció, hauràs d'acreditar-ho amb la documentació corresponent.

 • Per a la targeta financera hauràs d'acudir a qualsevol dels bancs col·laboradors amb l'IVAJ (o fer el tràmit en línia). Esta targeta està vinculada a un compte bancari i en el banc et facilitaran la informació necessària per a obtindre-la.

+ info

M'han cobrat 2 vegades la taxa de la targeta financera, què puc fer?

És el banc qui ha de retornar-te si t'han cobrat 2 vegades el Carnet Jove. Contacta amb el teu banc perquè te'l retornen.

La modalitat de targeta financera la fan els bancs amb els quals l'IVAJ ha subscrit conveni.

Jo no he demanat renovar-ho però el banc me l'ha cobrat i vull donar-me de baixa com a titular

Val per a 2 anys. El Carnet Jove en modalitat financera pot incloure renovacions automàtiques, si no s'indica el contrari al banc. Si és així pots demanar-li al teu banc la devolució, dins dels 60 dies des del seu càrrec, i dir-los que et donen de baixa com a titular.

L'he perdut. Si en demane un duplicat, he de tornar a pagar la taxa?

Sí, cal tornar a pagar el Carnet Jove, i tornarà a tindre 2 anys de validesa des d'aquest nou pagament.

+ info

He pagat la taxa pel banc i no vull la targeta financera. Puc utilitzar aqueix pagament per a la targeta clàssica?

La taxa que has pagat no serveix per al Carnet Jove modalitat clàssica. Cal sol·licitar un nou. Més informació sobre on pots sol·licitar-lo.

Les dues modalitats, la targeta financera i la targeta clàssica, són independents i tenen diferents tràmits.

Si no desitges tindre la targeta financera, pots demanar la cancel·lació al banc, portant la targeta si ja la tens. Després de la teua reclamació el banc ha de retornar-te la taxa.

Tingues en compte que ha de ser renovat cada 2 anys, sempre que així ho desitges, fins a complir l'edat màxima, és a dir, 30 anys (fins al dia que es compleixen els 31 anys).

He rebut un càrrec bancari en concepte de "pagament de la quota del Carnet Jove", però no m'han aplicat l'exempció o bonificació que em correspon

Les exempcions i bonificacions aplicables es fan quan s'emporta la documentació corresponent.

Si és una renovació automàtica de la targeta financera, cal anar al banc amb la documentació, perquè facen l'exempció o bonificació corresponent.

+ info

M'han robat el Carnet Jove, qué puc fer? He de tornar a pagar la taxa?

En cas de robatori, has d'acreditar-ho amb la denúncia en la qual estiga inclosa com a documentació robada, el Carnet Jove:

 • Si tens targeta clàssica: portant la denúncia et farem gratis un duplicat de la targeta amb la vigència que tinguera. Si no has posat la denúncia hauràs de tornar a pagar el Carnet Jove.
 • Si tens targeta financera: la taxa no es cobra, segons l'indicat per la Llei de Taxes de la Generalitat.

Si soc estranger, quina documentació necessite per a obtindre-ho?

Per a fer-t'ho només necessites un document oficial identificatiu (passaport, DNI, ...).

He pagat la taxa de la targeta clàssica ingressant diners de més i vull la diferència Què puc fer?

 • Quan t'ho entreguen, allí mateix pots presentar per registre d'entrada un escrit demanant la devolució. Has de:
  1. Explicar el succeït.
  2. Posar les teues dades (nom, cognoms, DNI, adreça ...).*
  3. Posar la quantitat que has pagar de més.

*Si eres menor d'edat, hauràs de posar, a més de les teues dades, les dades del pare, mare o tutor, i l'escrit l'haureu de signar ambdós. És necessari presentar l'original signat.

 • A més hauràs de portar:
  1. Fotocòpia del DNI.**
  2. JUSTIFICANT DE L'INGRÉS DE LA TAXA, original o còpia compulsada.
  3. Fotocòpia del Carnet Jove.
  4. IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, que pots descarregar ací i que no serà necessari passar pel banc. N'hi ha prou que emplenes les teues dades i el compte. Si el compte no està al teu nom,  has de posar les dades del titular del compte i posar-ho en la sol·licitud. L'original l'ha de signar el titular del compte.

**Si eres menor, a més de la fotocòpia del teu DNI, també hauràs d'aportar la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor.

He pagado la tasa para hacerme el Carnet Jove clásico, pero quiero el Carnet Jove financiero. ¿Me sirve ese pago?

No se puede porque son trámites distintos. En este caso:

 • Presenta un escrito en el banco en que te has hecho el Carnet Jove. Has de:

 1. Explicar lo que ha pasado.
 2. Poner tus datos (nombre, apellidos, DNI, dirección…) *
 3. Poner la cantidad que pides que se te devuelva.

*Si eres menor de edad, constarán, además de tus datos, los datos del padre/ madre o tutor y el escrito lo deberán firmar ambos. Es necesario presentar el original firmado.

 • Ademásdeberás aportar:

 1. Fotocopia del DNI**

 2. JUSTIFICANTE DEL INGRESO DE LA TASA, original o copia compulsada.

 3. IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA (que puedes descargar aquí o que te dará el banco) y que no será necesario pasar por el banco. Basta con que rellenes tus datos y la cuenta. Si la cuenta no está a tu nombre, has de poner los datos del titular de la cuenta y en la solicitud deberás indicar que la transferencia se efectúe en la cuenta de la que es titular el padre/ madre o tutor. Necesitamos el original firmado por el titular de la cuenta.

**Si eres menor, además de la fotocopia de tu DNI, también deberás aportar fotocopia del DNI del padre/ madre o tutor.