Visualització de contingut web

xarxa jove

XarxaJovebanner
 

PROGRAMA XARXA JOVE

Xarxa Jove és un programa que compta amb la presència en els municipis de persones encarregades de treballar conjuntament amb els Ajuntaments i l'IVAJ, per al desenvolupament de polítiques de joventut i de programes i campanyes dirigides a joves.

Objectius 

 • Impulsar polítiques de joventut locals, recolzar el treball dels ajuntaments i les entitats juvenils de la Comunitat Valenciana, i fomentar la creació de xarxes per al treball amb joves.
 • Reforçar l'activitat dels serveis d'informació juvenil, difondre els seus programes i facilitar la coordinació intermunicipal.
 • Ajudar als centres i serveis comarcals de les diferents conselleries de la Generalitat en la coordinació i difusió de les seues activitats entre els i les joves, així com en el disseny i realització de programes específics o que puguen ser del seu interès.

Funcions

 • Informar i assessorar a responsables de regidories i al personal tècnic de joventut sobre activitats, recursos, serveis, programes i convocatòries de la Generalitat
 • Recolzar el personal tècnic dels municipis o mancomunitats en la programació d'activitats per a joves.
 • Col·laborar amb els serveis d'informació juvenil de l'àmbit geogràfic en la difusió i realització de campanyes informatives i educatives.
 • Facilitar el contacte i la coordinació entre el personal tècnic de joventut de l'àrea geogràfica per a la creació de xarxes o el funcionament de les existents.
 • Recolzar el treball dels diferents serveis de la Generalitat en l'àrea geogràfica, en tots els programes, activitats i campanyes dirigides a jóvens i adolescents o que els afecten, amb l'objectiu d'aconseguir la coordinació entre totes les entitats que actuen al territori.
 • Facilitar el contacte i la col·laboració entre associacions i/o grups de joves de la zona i recolzar-los en l'organització d'activitats conjuntes.
 • Oferir informació i suport als i les joves per a fomentar una participació més activa en tots els àmbits, i assessorar-los en la creació d'associacions juvenils, la realització d'activitats de voluntariat o en qualsevol altra forma de participació.
 • Recopilar informació sobre recursos i activitats d'interés per a joves a l'àrea geogràfica d'actuació i incorporar-los als directoris i xarxes socials que es determinen.
 •  Participar, d'acord amb l'IVAJ, en les activitats de joventut (fires, congressos, aplecs...etc) que s'organitzen a l'àrea geogràfica o a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Ajudar als i les joves en la realització dels primers tràmits o inscripcions en programes i serveis, com ara la Garantia Juvenil, si no es poden fer des dels serveis de les zones.
 • Informar directament als i les joves que no tinguen accés a serveis d'informació juvenil, sobre recursos, serveis, activitats i convocatòries...etc.