Visualització de contingut web

Serveis d'Informació Juvenil

L'IVAJ, de conformitat amb el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, potència i impulsa el desenvolupament de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, i coordina el seu funcionament a través del Servei d'Informació Juvenil i de la La Xarxa Jove.

Els serveis d'informació de la Xarxa Valenciana tenen com a principal objectiu proporcionar a les persones joves la informació més actualitzada, la documentació que li fa falta per als seus projectes i les assessories que li permeten desenvolupar-los. Està integrada per tots aquells centres i punts d'informació distribuïts per la Comunitat Valenciana i que figuren en el cens de l'IVAJ.

 

Tipus de serveis d'informació juvenil

Els centres d'informació juvenil (CIJ) són aquells que recopilen, tracten, elaboren i difonen informació adreçada específicament a les persoens joves i, en la mesura de les seues possibilitats, els ofereixen assessorament personalitzat.

Els centres associats d'informació juvenil (CIJA) són aquells que, promoguts per associacions, recopilen i difonen informació entre les persones joves.

Els punts d'informació juvenil (PIJ) difonen, entre les perones joves, materials informatius que, totalment o majoritària, els són proporcionats per un centre d'informació juvenil.

Les assessories o centres especialitzats (CIJE) són serveis que ofereixen informació i assessorament sobre temes concrets i específics.

 

Corresponsals Juvenils

Els Corresponsals Juvenils son les persones joves que, voluntàriament, col·laboren amb els serveis d'informació juvenil d'un municipi detectant les necessitats i demandes informatives i apropant la informació directament als i les joves del seu centre educatiu, barri o associació.

Més informació sobre Corresponsals Juvenils

 

 

 

Què és inFòrum?

És una reunió de tècnics/ques de joventut de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, que organitza el Servei d'Informació Juvenil i de la La Xarxa Jove des de 2001. Durant dos dies es tracten i discuteixen diversos temes d'interès per a les persones que treballen amb i per a les persones joves, que no hem d'oblidar que són el nostre objectiu principal.

Servicios de información video