Visualització de contingut web

Oferta concertada

La Campanya VIU JOVE, en la modalitat d'Oferta Concertada, ofereix l'ús dels albergs i campaments per a la realització d'activitats d'oci educatiu. Pròximament eixirà publicat en el DOGV la campanya Oferta Concertada de l'IVAJ. Us informarem de totes les novetats.

 

Convocatòria 2020/2021

L'Oferta Concertada 2020/2021 queda suspesa a causa de l'emergència sanitària produïda per la COVID19.

Adjudicació de places de la modalitat Viu l'Estiu 2020 de les entitats que han presentat la seua sol·licitud a partir del dia 7 de gener de 2020

Annexos I, II y III (Entitats adjudicatàries, no adjudicatàries i que han desistit)

Resolució i adjudicació de torns i places per a les estades de Viu l'estiu 2020El termini que les entitats adjudicatàries tindran per a formalitzar la reserva serà de 10 dies hàbils a partir del dia 7 de febrer de 2020.

Llistat de les sol·licituds rebudes fins al dia 7 de gener de 2020 en la modalitat Viu l´Estiu, amb un número d'ordre assignat. (fase al·legacions des del  8 al 21 de gener de 2020 tots dos inclosos).
En compliment amb la base 9 de la resolució de la campanya Viu Jove d'Oferta Concertada, en la modalitat Viu l'Estiu, s'ha celebrat el dia 23 de gener de 2020, a les 10.15 hores, el sorteig previst en esta base i el resultat ha sigut:
Sol·licitud per la es comença les adjudicacions d'Oferta Concertada presentades fins al dia 7 de gener de 2020: 36
Mira l'ordre d'adjudicació
 

Correcció d'errades per la qual es publiquen els annexos VIII ( tarifes) i IX (períodes d'estades).

Resolució de convocatòria

Procediment PROP Viu l'Estiu

Procediment PROP Viu l'Hivern

Terminis de presentació de sol·licituds.

Viu l'estiu:

  •     Les sol·licituds presentades fins al 7 de gener de 2020 es numeraran correlativament per ordre d'entrada. Una vegada transcorregut aquest termini es farà pública la llista de sol·licituds rebudes amb el número d'ordre assignat, i l'adjudicació de places es determinarà per sorteig públic.
  •     Les sol·licituds presentades a partir del 8 de gener de 2020 es numeraran correlativament i s'adjudicaran per ordre d'entrada. S'admitiran sol·licituds fins a un mes abans de l'inici de l'estada.

Viu l'hivern:

  • Presentació de sol·licituds a partir de l'11 de desembre de 2019 i fins a un mes abans del començament de cada estada.

Tarifes 2020-2021