Visualització de contingut web

Proyectos campos de trabajo en Castilla la Mancha

Informació d'interés

L'import de la quota d'inscripció per als nostres camps de voluntariat juvenil 

serà de 110 €.

Dades útils per a el/la voluntari/a

En el moment d'incorporació al camp de voluntariat juvenil, haurà de portar: 

  • Còpia de la sol·licitud d'inscripció,

  • Còpia de l'abonament de la quota, 

  • D.N.I.,

  • Targeta sanitària o una altra pòlissa d'assegurança privat que es tinga. 

La Direcció General de Joventut i Esports no envia confirmació de la plaça sol·licitada a els/les  participants. Es consideraran admesos/as, al camp seleccionat, en el moment que es fa efectiu l'ingrés de la quota establida en l'entitat bancària que corresponga.

Renúncia de plaza

La renúncia de plaça es realitzarà sempre per escrit, abans del començament de l'activitat.

Suposats de devolució de quotes

Castella-la Manxa procedirà a la devolució total de quota de participació, únicament en el cas de "SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT PROGRAMADA".

Projectes d'interes