Ayudas

AJUDES

A ASSOCIACIONS JUVENILS

A ASSOCIACIONS JUVENILS

Dirigides a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Comunitat Valenciana, amb implantació a 15 localitats de dues províncies de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament d'activitats de caràcter social i voluntariat.

Bases reguladores concesió directa subvencions COVID19 any 2020 

Procediment

Modificació pressupostària

Termini de presentació de documentació fins el 1 de desembre de 2020. 

A CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT

A CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT

A partir de l'any 2018 l'IVAJ disposa d'una línia nominativa destinada a ajudes a consells locals de joventut de la Comunitat Valenciana.

Consells locals beneficiaris de 2019

A ENTITATS LOCALS

A ENTITATS LOCALS

  • Nota informativa de les subvencions a entitats locales 2021

S'ha modificat l'article 1 de la Llei 15/2017, de polítiques integrals de joventut, que diu: les subvencions nominatives de l'IVAJ a entitats locals en 2021, tenen la finalitat de subvencionar el funcionament d'actuacions vinculades a la Xarxa Jove i de desenvolupar el Pla de finançament concertat amb entitats locals.

Ací podeu veure les modificacions d'enguany: hi ha un augment de l'import de les subvencions del Pla de Municipalització i està previst que les subvencions nominatives es publiquen a meitat de mes i la del programa joventut a final de març.

S'han produït canvis en la línia de Pla de finançament concertat amb entitats locals i en la línia de Suport en la Xarxa Jove que afecten els procediments, obligacions, activitats, característiques de personal i justificació.

  • Ajudes per a activitats del Programa de Joventut 2020

Per a la realització d'activitats de:

a) oci educatiu

b) promoció del voluntariat

c) programes d'aprenentatge-servei

d) Fòrum Jove

 

Termini de justificació: del 26 de novembre al 10 de desembre de 2020.

Termini de justificació per a despeses generades a partir de l'1 de novembre, sempre que no superen el 20% de l'import de la subvenció: fins al 29 de desembre de 2020.

Concessió

Correccións d'errades 2 de desembre i 10 de desembre de 2020

Procediment

Modificació pressupostària

 

Termini de sol·licitud: del 13 de juliol al 7 d'agost de 2020

Convocatòria

 Bases reguladores per a programes de joventut i d'equipament en TIC

Logos de l'IVAJ per a activitats subvencionades: en pdf, en jpg (normal i negatiu) i en png (normal i negatiu)

Recomanacions i preguntes freqüents

Declaració d'Oci Educatiu: Ens reunim amb altres valors

Descàrrega l'adhesió a la declaració per a signar

  • Subvencions Pla de Municipalització 2020

- Per a ajuntaments de + de 5.000 habitants

Concessió Procediment

- Per a mancomunitats

Concessió Procediment

D'ALTRES ENTITATS