D'interés

Oferta Concertada Estiu

Oferta Concertada Estiu

La Campanya VIU JOVE, en la modalitat d'Oferta Concertada, ofereix l'ús dels seus albergs i campaments per a la realització d'activitats d'oci educatiu:

VIU L'ESTIU:

des de l'1 de juny al 7 de setembre 2020.

Beneficiaris

La campanya va dirigida a associacions juvenils, centres escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també a grups de joves, que organitzen activitats d'oci educatiu.
Mínim de places: 15
Edats: entre 7 i 30 anys. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys. 
Màxim de nits: 15 nits 

Serveis que comprén

 • Allotjament en habitacions compartides (amb llençols), en cabanes o tendes. • Servei d'alimentació en pensió completa i parament de menjador col·lectiu.
 • Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
 • Servei de socorrisme als albergs i campaments que disposen de piscina i en els períodes que estiga oberta. 

Sol·licituds

 • Les sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic de l'IVAJ.
 • Es formalitzaran en un imprés normalitzat annex III, i a través del procediment PROP.

Sol·licituds presentades fins al 7 de gener de 2020:

 • S'ordenaran per data de presentació, es publicaran en la web de l'IVAJ I s'obrirà un període de 10 dies hàbils per a presentar qualsevol al·legació.
 • Es determinarà per sorteig a partir de quina sol·licitud s'inicia l'adjudicació.
 • Els beneficiaris hauran de formalitzar la reserva com a data límit el dia 28 de febrer de 2020. 

Sol·licituds presentades a partir del 8 de gener de 2020:

 • Se'ls adjudicarà els torns i places per ordre d'entrada en el Registre Electrònic de l'IVAJ.
 • S'admetran sol·licituds fins a un mes abans de l'inici de l'estada.

Oferta de places (annex IX. Periode d'estades)

 • Albergs
 • Campaments

Tarifes (annex VIII. Tarifes)

 • Tarifa especial: dirigida a associacions juvenils, ajuntaments i altres entitats legalment constituïdes, que organitzen activitats d'oci educatiu sense ànim de lucre.
 • Tarifa general: dirigida a la resta de beneficiaris.

Pagament i documentació

a) Dins dels 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació o notificació de l'adjudicació de les places:

 • Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona.
 • Imprés de la reserva, amb la liquidació dels pagaments a efectuar i els terminis establits, signada per la persona representant.
 • Acreditació de la persona que subscriu la sol·licitud.

b) 1 mes abans del començament de l'estada:

 • Resguard del 30% de l'import total de les places adjudicades, del qual es restarà la bestreta abonada en concepte de reserva.
 • Relació de l'equip d'animació.

c) Fins a 15 dies naturals abans del començament de l'estada:

Altres documents