D'interés

Forum d'Escoles d'Animació 2020

Forum d'Escoles d'Animació 2020

El 15 de desembre de 2020 es va reunir, este any de manera virtual, el "Fòrum d'Escoles d'Animació", que és l'òrgan de consulta i participació en matèria de formació en animació juvenil. Este Fòrum es realitza una vegada a l'any o, de manera extraordinària, quantes vegades siga necessari.
 
 
 
Entre les seues funcions està proposar la creació de grups de treball per a tractar aspectes relacionats amb la formació en animació juvenil, temes de formació per al professorat de les escoles d'animació juvenil, o propostes per a dissenyar mòduls formatius de formació permanent de monitors/res i directors/res d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 
Així mateix, es busca detectar necessitats i problemes que puguen tindre les escoles en el seu funcionament diari a més de ser un espai d'intercanvi de necessitats, experiències i bones pràctiques entre les Escoles.