D'interès

Programes d'actuació juvenil de 14 consells locals de joventut

Programes d'actuació juvenil de 14 consells locals de joventut

La Llei de Polítiques Integrals de Joventut estableix que els consells locals de joventut i els consells territorials de joventut disposaran d'una dotació específica tant de l'administració autonòmica, com de les diferents administracions d'àmbit local respectives.