Web Content Display

FORMACIÓN

Animación en el tiempo libre infantil y juvenil
Desde las Escuelas de Animación Juvenil se proporciona una formació adecuada a todas las personas interesadas en participar en actividades de animación en el tiempo libre infantil y juvenil.

Idiomas
Cursos de idiomas en el extranjeroSummer camps con clases y actividades en inglés para los más jóvenes.

Tema Jove

El IVAJ convoca becas para prácticas. Los requisitos, entre otros, son: ser residentes en la Comunitat Valenciana, no ser mayor de 35 años, y tener la licenciatura o el grado en algunas titulaciones.
 

Programa de formación para personal técnico de juventud del IVAJ. El objetivo de este programa es proporcionar a los técnicos de juventud un conjunto de conocimientos y técnicas que los permita desarrollar mejor y más eficazmente su trabajo cotidiano.
 

Residencias juveniles
Las residencias juveniles del IVAJ ofrecen alojamiento jóvenes que, por sus estudios han de desplazarse fuera de su domicilio.

 

¿Quieres saber más sobre Formación No Reglada?

¿Quieres saber más sobre Eso-Bachillerato?

¿Quieres saber más sobre Formación Profesional?

¿Quieres saber más sobre Universidad?

¿Quieres saber más sobre estudiar en Europa?

 

Que es el IVAJ video

D'interès

Els joves valencians són els setens amb més salut i benestar i destaquen en emancipació

Els joves valencians són els setens amb més salut i benestar i destaquen en emancipació

La joventut valenciana ocupa en salut i benestar emocional la posició 7 de 17 a nivell estatal i 16 de 46 a nivell europeu, en tots dos casos per damunt de la mitjana, segons l''Índex sintètic de desenvolupament juvenil comparat 2020', amb dades significativament positives en emancipació en comparació a la resta d'Espanya.
 
Així ho recull este estudi elaborat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD) per a l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
 
En general, les dades mostren una bona salut, encara que ressalten alguns problemes rellevants com el sobrepés, lligat a la manera de vida sedentari, o el consum de substàncies tòxiques, que no s'ha reduït i en alguns casos ha augmentat com l'alcohol.
 
Este informe, entre joves de 15 a 29 anys, analitza els indicadors d'educació, salut i benestar emocional i l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Són aspectes de la vida que permeten entendre quin és el grau de desenvolupament juvenil i valorar eixa realitat en cada comunitat autònoma i país europeu.
 
Tant el benestar emocional com la satisfacció global amb la vida és bastant elevat entre els joves enquestats. El risc de patir problemes de salut mental afecta al 17,5% de mitjana i és més elevat entre les xiques (23,6%) que en els xics (11,6%). La situació econòmica de les llars és l'indicador que genera major insatisfacció en afectar les expectatives vitals.
 
A nivell nacional, cap comunitat autònoma aconsegueix aconseguir la mitjana europea global en desenvolupament juvenil. En la Comunitat és d'una escala de l'1 al 10, per darrere de la mitjana, encara que mostra una evolució positiva entre 2009 i 2020 com en el conjunt d'Espanya.
 
En comparació a la mitjana europea, tant la joventut valenciana com l'espanyola destaquen en els índexs de vida i TIC, se situen en una posició intermèdia en d'educació i es troben a la saga en els d'ocupació i emancipació. En estes últims, la posició de la joventut està molt per darrere de la resta d'Europa, si bé tots els índexs parcials han millorat en l'última dècada.
 
Dins de l'índex TIC, els joves de la Comunitat ocupen la posició 26 en el rànquing global i el 12 al país, lleugerament per darrere de la mitjana espanyola i per davant d'Europa. Estos indicadors mostren una millora continuada tant en l'accés a internet com en l'ús de competències digitals per a la comunicació, informació, resolució de problemes i maneig de programari.
 
El document, presentat a través de Youtube, ha comptat amb les intervencions del director general de l'IVAJ, Jesús Martí; la directora tècnica de la FAD, Eulalia Alemany, i el responsable del Observatori Valencià de la Joventut, Adolfo Carnero.